Pressure Activated Safety Lancet with Needle

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pressure Activated Safety Lancet with Needle

کد LANCET-SBA رنگ آبی و سفید 21G  الی 28G

دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ

استریل شده با اشعه

سرسوزن فوقالعاده نازک برای انجام راحت تست

دارای نوک تیز با بهکارگیری تکنولوژی تراش سهگانه

 دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق

Menu