In Vitro Diagnostic Devices چیست؟

تشخیص آزمایشگاهی (IVDs) آزمایش هایی هستند که می توانند بیماری ها، شرایط و عفونت ها را تشخیص دهند. In vitro به معنای «در شیشه» است، به این معنی که این آزمایش‌ها معمولاً در لوله‌های آزمایش و تجهیزات مشابه انجام می‌شوند، برخلاف آزمایش‌های in vivo که در خود بدن انجام می‌شوند. آزمایش های آزمایشگاهی ممکن است در آزمایشگاه ها، مراکز مراقبت های بهداشتی یا حتی در خانه انجام شود. خود این آزمایش‌ها را می‌توان بر روی ابزارهای مختلفی از آزمایش‌های کوچک و دستی گرفته تا ابزارهای پیچیده آزمایشگاهی انجام داد. آنها به پزشکان اجازه می دهند تا بیماری بیماران را به طور موثر تشخیص دهند و برای ارائه درمان های مناسب تلاش کنند.

 

تشخیص محرک تأثیر سیستم‌های مالی و بهداشتی بر بیمار،  یک عامل حیاتی برای پوشش همگانی سلامت است، اما همچنین ضعیف‌ترین حلقه در آبشار مراقبت است. این امر به ویژه در محیط های مراقبت های بهداشتی اولیه در کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​صدق میکند. این کشورها اغلب فاقد یک شبکه یکپارچه از آزمایشگاه های مورد استفاده برای چنین تشخیصی هستند. با این حال، مجموعه گسترده ای از IVD برای آزمایش بیماران در محیط مراقبت اولیه که در آن آزمایشگاه در دسترس نیست، در دسترس است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu