butterfly type blood collection needle with preattached holder

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. butterfly type blood collection needle with preattached holder

کد cy-134 رنگ سبز 21G

کد cy-135 رنگ مشکی 22G

سرسوزن متصل به هولدر

استفاده از سوزن دارای دیواره فوق نازک (ETW)

سوزن دو سر تیز با بهکار گیری تکنولوژی تراش سهگانه

دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ

سوزن سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق

استریل شده با گاز اتیلن اکساید

فهرست