(scalp vein set(luer slip

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. (scalp vein set(luer slip

کد cy-123 رنگ سبز روشن 21G الی 23G

استفاده از سوزن دارای دیواره فوق نازک (ETW)

سوزن دو سر تیز با بهکار گیری تکنولوژی تراش سهگانه

دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ

سوزن سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق

استریل شده با گاز اتیلن اکساید

فهرست