کیت CRP لاتکس

  1. Home
  2. chevron_right
  3. کیت CRP لاتکس

مشخصات دستگاه

  کیت CRP برند تچاری sCLAVO 100 تستی لاتکس کیت CRP جهت جداسازی پروتئین فاز حاد (C-reactive protein) در سرم انسان بوده و دارای Detection Limit: 6 IU/ml می باشد        
Menu