لوله‌های خون‌گیری خلاء

  1. Home
  2. chevron_right
  3. لوله‌های خون‌گیری خلاء
Vacutainer EDTA Tube K2 lavender top

Vacuum Blood Collection Tube
EDTA K2,K3, PET

PT Tube with Sodium Citrate

Vacuum Blood Collection Tube
PT Tube, Sodium Citrate, PET

Clot Activator Tube

Vacuum Blood Collection Tube
Plain Tube, Clot Activator, PET

ESR Tube Glass long type

Vacuum Blood Collection Tube
ESR Tube, Sodium Citrate

No Additive Plain Tube

Vacuum Blood Collection Tube
(Plain Tube(No Additive

Lithium Heparin Tube for blood collection

Vacuum Blood Collection Tube
Heparin Litihium

Sodium Fluoride Glucose Tube in grey top

Vacuum Blood Collection Tube
Gilucose Tube

Tube with Gel and Clot Activator

Vacuum Blood Collection Tube
Gel & Clot Activator

announcement

لوله‌های خون‌گیری خلاء

لوله خونگیری خلاء (Blood Collection Tubes Evacuated)  از جنس شیشه یا پلاستیک ساخته می‌شوند و دارای اندازه های مختلف از 2 تا 10 میلی لیتر می‌باشد. لوله های خونگیری خلاء شامل: لوله لخته یا سرم   ( Plain-Clot Activator – Gel & Clot Activator)، لوله CBC حاوی ضد انعقاد EDTA در دو نوع نمک K2 و K3 ، لوله PT حاوی ضد انعقاد سدیم سیترات (Sodium Citrate) ) ، لوله هپارین حاوی ضد انعقاد (Lithium Heparin) ، لوله  Erythrocyte Sedimentation Rate) ESR)  حاوی ضد انعقاد سدیم سیترات ، لوله گلوکز (( Glucose) حاوی ضد انعقاد سدیم فلوراید NaF)

Menu