لام 7109

  1. Home
  2. chevron_right
  3. لام 7109

لام يك سر رنگي به رنگ هاي زرد يا سفيد به اندازه 20 میلیمتر

اندازه استاندارد 26*76 میلیمتر (± 0.2 میلی متر)

ضخامت: 1.1 میلی متر (± 0.1 میلی متر)

مناسب برای رنگ آمیزی اختصاصی سیتولوژی و هیستوپاتولوژی و IHC.

تعداد در بسته:72عدد

Menu