لام 7105

  1. Home
  2. chevron_right
  3. لام 7105

لام یک وجه با یک سر مات

اندازه استاندارد 26*76 میلیمتر (± 0.2 میلی متر)

ضخامت: 1.1 میلی متر (± 0.1 میلی متر)

تعداد در بسته:72عدد

Menu