لامل‌های میکروسکوپی

  1. Home
  2. chevron_right
  3. لامل‌های میکروسکوپی
Cover Glass 18x18

Cover Glass 7201-EP

Cover Glass 24x50

Cover Glass 7201-EP

Cover Glass 18x18

Cover Glass 7201-SP

announcement

لامل‌های میکروسکوپی

لامل میکروسکوپ (Cover Glass) صفحه ی شیشه ای باریک و با اندازه کوچکتر از لام میکروسکوپ و از جنس مواد شفاف می باشد که به منظور ثابت نگه داشتن و ایزوله نمودن نمونه ، جلوگیری از تماس های تصادفی، ممانعت از تماس لنز میکروسکوپ و گرد و خاک با نمونه ، تاخیر در اکسیداسیون و دی هیدراته شدن نمونه با قرار دادن آن بر روی لام استفاده می شود. لامل میکروسکوپ معمولا به شکل چهار گوش     (مربعی یا مستطیلی) و گرد موجود می باشد و ضخامت آن کمتر از 0/2 میلیمتر می باشد. لامل های چهارگوش معمولا به ابعاد 18*18 – 20*20 – 22*22 – 24*24 و 24*50 میلیمتر و لامل های گرد معمولا با قطر 18 میلیمتر تولید می شوند.

Menu