همه‌گیری کنونی کووید-19 بی‌سابقه است، اما واکنش جهانی از درس‌های آموخته‌شده از شیوع بیماری‌های دیگر در چند دهه گذشته استوار است. به عنوان بخشی از پاسخ سازمان جهانی بهداشت، طرح تحقیق و توسعه برای تسریع در تشخیص، واکسن‌ها و درمان‌های این ویروس جدید کرونا فعال شد. این طرح با هدف بهبود هماهنگی بین دانشمندان و متخصصان بهداشت جهانی، تسریع روند تحقیق و توسعه، و توسعه هنجارها و استانداردهای جدید برای یادگیری و بهبود واکنش جهانی است. در 30 ژانویه 2020، به دنبال توصیه‌های کمیته اضطراری، مدیر کل WHO اعلام کرد که شیوع این بیماری یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی (PHEIC) است. دانشمندان جهان در مورد COVID-19 سپس در مقر سازمان بهداشت جهانی در ژنو در تاریخ 11 تا 12 فوریه 2020 برای ارزیابی سطح دانش فعلی در مورد ویروس جدید، توافق بر روی سؤالات تحقیقاتی حیاتی که نیاز به پاسخ فوری دارند و یافتن راه‌هایی برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مقابله با ویروس کرونا تشکیل جلسه دادند. برای تسریع و تامین بودجه تحقیقات اولویت‌دار برای کاهش این شیوع و آماده‌سازی برای آنهایی که در آینده هستند، همکاری کنید. این بحث منجر به توافق بر سر دو هدف اصلی شد. اولین مورد تسریع تحقیقات نوآورانه برای کمک به مهار شیوع بیماری همه گیر و تسهیل مراقبت برای افراد آسیب دیده بود. دوم حمایت از اولویت‌های تحقیقاتی بود که به پلتفرم‌های تحقیقاتی جهانی کمک می‌کردند به این امید که از واکنش همه‌گیری کنونی برای آمادگی بهتر برای همه‌گیری پیش‌بینی نشده بعدی درس بگیرند. طرح تحقیق و توسعه با تکیه بر پاسخ به شیوع اخیر بیماری ویروس ابولا، SARS-CoV و MERS-CoV، یک پاسخ هماهنگ و شتاب‌زده به COVID-19 را تسهیل کرده است، از جمله برنامه بی‌سابقه‌ای برای توسعه واکسن، تحقیق در مورد درمان‌های دارویی بالقوه و کانال های تقویت شده برای به اشتراک گذاری اطلاعات بین کشورها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu